Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

 

gmina: Przyłęk --- powiat: zwoleński --- województwo: mazowieckie


MAPA SERWISU

"Babiniaczek"

 

Najlepsi uczniowie

 

Absolwenci szkoły

 

Ciekawe strony

  Sport

 

Nie samą pracą...

Witamy

SZKOŁA

Oferta szkoły

Wydarzenia

Nasze miejsce

     na ziemi

Historia szkoły

Organizacja szkoły

Kalendarz roku

     szkolnego

Dokumenty szkoły

Samorząd

     Uczniowski

Gazetka szkolna

      "Babiniaczek"

Najlepsi uczniowie

NAUCZYCIELE

Grono

     pedagogiczne

Publikacje

     nauczycieli

UCZNIOWIE

Plany lekcji

Podręczniki

Prace uczniów

KONTAKT

Tel.:     

 

E-mail:

  Dyrektor szkoły

 

  Administrator

 

Adres szkoły:

 

Zespół redakcyjny

Grono pedagogiczne


DANUTA MARSZAŁEK

     Urodzona w Puławach. Szkołę podstawową ukończyła w Babinie, a później zdała egzamin do Studium Wychowania Przedszkolnego w Solcu nad Wisłą, gdzie po maturze zmieniła kierunek na nauczanie początkowe, kończąc tam w 1987 r. Studium Nauczycielskie i 1 września tego samego roku rozpoczęła swoją pierwszą pracę w Szkole Podstawowej w Wólce Zamojskiej jako nauczyciel nauczania początkowego i muzyki. W 1990 r. otrzymała tytuł magistra w WSP w Częstochowie. Od 1 września 1990 r. przeniosła się do PSP w Babinie na równorzędne stanowisko, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od 1 września 1999 r. pełni funkcję dyrektora PSP w Babinie. Podnosząc swoje kwalifikacje, zdobyła I stopień specjalizacji w zakresie nauczania początkowego oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnych w ITE  w Radomiu oraz zarządzania oświatą w tymże instytucie. W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe z matematyki na Politechnice Radomskiej.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2004 r.

 

 

MARIOLA CHOŁUJ

     Urodzona w Andrzejowie. Tytuł magistra nauczania początkowego uzyskała po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2004 ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Swoją pracę nauczycielską rozpoczęła w roku 1983 w Szkole Podstawowej w Luciami. Następnie pracowała w Państwowym Przedszkolu w Luciami oraz w Szkole Podstawowej w Rudkach, gdzie przez pewien okres (do rozwiązania szkoły) pełniła funkcję dyrektora. W Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie pracuje od 1999 r. jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

DOROTA DERLATKA

     Urodzona w Zwoleniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, uzyskując tytuł magistra pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. W roku 2002 ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej w zakresie nauczania wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy. Od 2000 r. pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie jako nauczyciel wychowania fizycznego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2009 r.

 

ANNA MARIA DUSIŃSKA

     Urodzona w Skaryszewie. Ukończyła Akademię Rolniczą w Rzeszowie, uzyskując tytuł  inżyniera magistra rolnictwa, a następnie studia podyplomowe z zakresu nauczania początkowego, jak również technologie informacyjne w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.  W 1997 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie nauczania początkowego. W 2010 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Pierwszą pracę podjęła 1 września 1986 r. w Szkole Podstawowej w Lucimi na stanowisku nauczycielki nauczania początkowego. Po rozwiązaniu szkoły w Lucimi w 2001 r. została przeniesiona do PSP w Babinie, w której pracuje do dziś.

Od 1998 r. pełni funkcję społecznego kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2005 r.

 

ELŻBIETA DRAB

     Urodzona w Zwoleniu. Studia wyższe podjęła na UMCS-ie w Lublinie, uzyskując w 1998 r. tytuł magistra historii. Następnie w 2001 ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, a w roku 2004 kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Radomiu. Pierwszą pracę podjęła w Szkole Podstawowej w Wólce Zamojskiej jako nauczyciel nauczania początkowego. Od 1 września 1993 r. do chwili obecnej pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego i historii.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

HANNA FERENIEC

     Urodzona w Zwoleniu. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku nauczanie początkowe. Odbyła również studia podyplomowe z geografii i kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przyrody. W maju 2010 r. kursy kwalifikacyjne w zakresie: oligofrenopedagogiki i wychowania do życia w rodzinie.

Pierwszą pracę podjęła w 1986 r. w Szkole Podstawowej w Rudkach , a od 1988 r. do chwili obecnej pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel przyrody.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

MAŁGORZATA FIJOŁ-BABUT

     Urodzona w Kozienicach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek - pedagogika, specjalność - rewalidacja z terapią pedagogiczną. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (SDKO).

Od 2006 r. pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel nauczania indywidualnego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy od 2007 r.

 

ANNA HOŁUJ

     Urodzona w Janowcu. Tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskała po ukończeniu studiów wyższych  na UMCS-ie w Lublinie. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Swoją pracę nauczycielską rozpoczęła w roku 1985 w Państwowym Przedszkolu w Janowcu, a po roku w Szkole Podstawowej w Lipinach , a następnie w Rudkach jako nauczyciel klasy „0”. Od 1 września 1999 r. jest zatrudniona w PSP w Babinie jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany od 2000 r.

 

JUSTYNA KOCHANEK

     Urodzona w Zwoleniu. Tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego uzyskała w lipcu 1991 r. W roku 1999 otrzymała I stopień specjalizacji zawodowej. W 2008 r. uzyskała dodatkowe kwalifikacje d prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie sztuki, plastyki i muzyki.

Pierwszą pracę pedagogiczną podjęła w 1984 r. w Szkole Podstawowej w Mszadli Starej. Od 1985 r. do chwili obecnej pracuje w PSP w Babinie.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

MONIKA KRÓL

     Urodzona w Zwoleniu. Studiuje filologię angielską (II rok) w Niepublicznym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. Od stycznia do sierpnia 2008 r. pracowała w PSP w Babinie jako nauczyciel języka angielskiego.

      Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta od 2008 r. (w okresie zatrudnienia w PSP w Babinie).

 

BOŻENA KULA (P)

     Urodzona w Janowcu. Studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, po ukończeniu której uzyskała tytuł magistra w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła także studia podyplomowe w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu na kierunku technologie informacyjne. Pierwszą pracę podjęła w 1985 r. w Szkole Podstawowej w Mszadli Starej, a następnie w Ławeczku Starym, gdzie w latach 1998 – 2001 była dyrektorem szkoły. Od września 2001 pracuje w PSP w Babinie jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2005 r.

 

BOŻENA KULA (L)

     Urodzona w Kędzierzynie. Tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej uzyskała po ukończeniu w 1997 r. WSP w Kielcach. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w roku 2004 - kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Radomiu. Pracę nauczycielską rozpoczęła w Państwowym Przedszkolu w Rudkach, a następnie pracowała w Lucimi. Od 1 września 2000 r. pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel klasy „0”.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany od 2000 r.

 

ŁUKASZ KWIECIŃSKI

     Urodzony w Radomiu. Ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej - kierunek wychowanie fizyczne uzyskując tytuł licencjata w 2005 r. Tytuł magistra wychowania fizycznego uzyskał w 2007 r. na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r. pracował w PSP w Babinie jako nauczyciel wychowania fizycznego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta od 2007 r. (w okresie zatrudnienia w PSP w Babinie).

 

AGNIESZKA (MACIEJCZYK) FIJOŁ

     Urodzona w Kozienicach. W 2009 r. uzyskała tytuł licencjata filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. W maju 2010 r. zdobyła kwalifikacje do wykonywania pracy oligofrenopedagoga. W październiku 2010 r. podjęła uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od stycznia 2008 r. pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel języka angielskiego.

      Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy od 2010 r.

 

JUSTYNA MARKIEWICZ

     Urodzona w Zwoleniu. Tytuł magistra teologii uzyskała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W roku 2004 zdobyła nowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. W maju 2011 r. ukończy Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną.

W PSP w Babinie pracuje od 1992 r. ucząc katechezy.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

IRENA NOWAK

     Urodzona w Zwoleniu. Tytuł magistra matematyki uzyskała po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pierwszą pracę podjęła w 1971 r. w Szkole Podstawowej w Lipinach. Pracowała następnie w Szkole Podstawowej w Przyłęku, później w PSP w Babinie jako nauczyciel matematyki. Od 2008 r. na emeryturze.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany od 2000 r.

ANTONI PAWLUKOWSKI

     Urodzony w Braniewie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale geologii – specjalność geochemia i mineralogia, uzyskując tytuł magistra geologii. Na Politechnice Radomskiej ukończył studia podyplomowe na kierunku technika i informatyka, a także studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki.

W latach 1991- 2001 pracował w PSP w Ławeczku Starym, a następnie w PSP w Babinie.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

EWA ROGALA

     Urodzona w Zwoleniu. W 2000 r. ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i uzyskała tytuł licencjata na kierunku - matematyka z informatyką. W 2003 r. otrzymała tytuł magistra na Uniwersytecie Śląskim na kierunku - matematyka. W 2000 r. rozpoczęła pracę w PSP w Suchej. W roku szkolnym 2002/2003 pracowała w PSP w Babinie, w 2004/2005 - w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu oraz w Publicznym Gimnazjum w Zwoleniu. Od roku szkolnego 2005/2006 pracuje w PSP w Babinie.

      Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany od 2009 r.

 

MARZENA SZEWCZYK

     Urodzona w Zwoleniu. Ukończyła Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych TWP w Radomiu - na kierunku język angielski pracując jednocześnie w Urzędzie Gminy w Przyłęku na stanowisku referenta oświatowego. Tytuł licencjata z języka angielskiego zdobyła zdając pomyślnie egzamin na UMCS-ie w Lublinie. Naukę kontynuowała w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w 2009 roku otrzymała tytuł magistra filologii angielskiej (specjalność nauczycielska).Od 2005 r. pracuje w PSP w Babinie jako nauczyciel języka angielskiego.

      Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy od 2007 r.

 

 

ANNA MARIA WINIARSKA

     Urodzona w Radomiu. W latach 1993-98 studiowała filologię polską na UMCS-ie w Lublinie i uzyskała tytuł magistra. W roku 2001 ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki. W 1991 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Babinie, w której pracuje do dziś.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2004 r.

 

KINGA WOJTASZEK-MAZUR

     Urodzona w Brzozowie. Studiowała na UMCS-ie w Lublinie, uzyskując w 1997 r. tytuł magistra filologii polskiej. Ukończyła także studia podyplomowe ITE w Radomiu na kierunku bibliotekoznawstwo i technologie informacyjne. We wrześniu 1988 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Babinie jako nauczyciel języka polskiego, w której pracuje do chwili obecnej. Od 2000 r. pełni funkcję społecznego kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu. Od 2006 r. pełni funkcję sekretarza oddziału powiatowego ZNP w Zwoleniu

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

MAŁGORZATA WOLSZCZAK

     Urodzona w Zwoleniu. Ukończyła Akademię Rolniczą w Lublinie uzyskując tytuł inżyniera magistra zootechniki. Tam ukończyła Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne. W 1999 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne w WSP Kielcach. Posiada także kursy kwalifikacyjne z zakresu gimnastyki korekcyjnej (2000 r.) i oligofrenopedagogiki (2010 r.). Od 1992 pracuje w PSP w Babinie, obecnie jako nauczyciel wychowania fizycznego.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2006 r.

 

MARIOLA ZAPRZALSKA

Urodzona w Puławach. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Tytuł magistra pedagogiki ogólnej uzyskała w tej samej uczelni w 1999 r. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w PSP w Zwoleniu, a następnie w PSP w Babinie jako wychowawca świetlicy i nauczyciel informatyki (po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie technologii informacyjnych w ITE w Radomiu). W roku 2010 ukończyła kurs kwalifikacyjny z TERAPII PEDAGOGICZNEJ.

Od września 2009 r. pracuje jako pedagog szkolny.

     Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany od 2009 r.