Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

 

gmina: Przyłęk --- powiat: zwoleński --- województwo: mazowieckie


MAPA SERWISU

"Babiniaczek"

 

Najlepsi uczniowie

 

Absolwenci szkoły

 

Ciekawe strony

  Sport

 

Nie samą pracą...

Witamy

SZKOŁA

Oferta szkoły

Wydarzenia

Nasze miejsce

     na ziemi

Historia szkoły

Organizacja szkoły

Kalendarz roku

     szkolnego

Dokumenty szkoły

Samorząd

    Uczniowski

Gazetka szkolna

      "Babiniaczek"

Najlepsi uczniowie

NAUCZYCIELE

Grono

     pedagogiczne

Publikacje

     nauczycieli

UCZNIOWIE

Plany lekcji

Podręczniki

Prace uczniów

KONTAKT

Tel.:     

 

E-mail:

  Dyrektor szkoły

 

  Administrator

 

Adres szkoły:

 

Zespół redakcyjny

Oferta szkoły


Szkoła w obiektywie                     Hymn szkoły: słowa, muzyka

 

Wysoki poziom nauczania zapewniony przez wykwalifikowaną, życzliwą dzieciom kadrę pedagogiczną

       (większość nauczycieli dyplomowanych).

                                                                  

Duży wybór zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli społecznie (koła zainteresowań, zajęcia

       wyrównawcze).

                                                  

Zajęcia świetlicowe dla uczniów oczekujących na rozpoczęcie lekcji lub oczekujących na odjazd do domu

      szkolnym autobusem.

Stała troska o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów.

                                                                             

Możliwość czynnego udziału uczniów w akademiach, uroczystościach, przedstawieniach, konkursach,

       zawodach sportowych, wycieczkach.

Zajęcia z informatyki i języka angielskiego od klasy pierwszej.

                                                             

Dobre warunki lokalowe:

          - 11 sal lekcyjnych (estetycznie utrzymane, systematycznie doposażane);

          - 2 pracownie komputerowe z dostępem do INTERNETU;

          - kuchnia i stołówka;

          - biblioteka;

          - sala gimnastyczna.

Duży plac szkolny z niezbędnymi boiskami sportowymi.

                                                                                                   

Estetycznie utrzymane obejście i wnętrze budynku szkolnego.

                                                                                                     

Szkolny Biuletyn Informacyjny "Babiniaczek" i Szkolna Strona Internetowa (www.pspbabin.webd.pl)