powrót

Zarząd Samorządu Uczniowskiego (2006/ 2007) 

 

 

          

           

 

Przewodnicząca

Agata Badeńska

 

 

Z-ca przewodniczącej

Beata Fijałkowska    

Sekretarz

Patrycja Szewczyk  

Skarbnik

Patrycja Kozieł  

powrót