Nasze miejsce na ziemi                    


     Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie jest jedną z czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy Przyłęk (powiat zwoleński, województwo mazowieckie).
     Poniższe ilustracje powinny ułatwić określenie położenia naszej szkoły.


Rys.1. Województwo mazowieckie na tle mapy Polski


Rys.2. Powiat zwoleński położony jest w południowej części województwa mazowieckiego


Rys.3. Gmina Przyłęk jest jedną z pięciu gmin powiatu zwoleńskiego


Rys.4. Szkoły działające na obszarze gminy Przyłęk