powrót:     Witamy!     Wydarzenia

Podręczniki 2006/2007 


  Klasa VI

JĘZYK POLSKI

     1. Lewińska A. i inni„Dziwię się światu” – wypisy dla kl. VI, Wyd. "Rożak".

     2. Wojciechowska A.„Słowa na start!”–podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami, część 1, 2 dla kl. VI, Wyd. "Rożak"

 

JĘZYK ANGIELSKI

   Kontynuacja podręcznika i zeszytu ćwiczeń z klasy V:

     1. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 2” –  podręcznik, Wyd. "Oxford".

     2. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 2” –  zeszyt ćwiczeń, Wyd. "Oxford".

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     1. Pacewicz A. i inni – „A to historia” – kl. VI, cześć 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

 

MATEMATYKA

     1. Durydiwka S. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – podręcznik dla kl. VI, Oficyna W-P "Adam".

     2. Durydiwka S. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – zadania 6 – materiały pomocnicze do nauki matematyki,

                                                                                                                               Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

 

PRZYRODA

     1. Czerny A. i inni – „Przyroda dla klasy VI” – podręcznik i ćwiczenia, Wyd. "Nowa Era".

 

INFORMATYKA

     1. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Podręcznik dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI, Wyd. "Czarny Kruk".

     2. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Zbiór ćwiczeń uzupełniających dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI,

                                                                                                                                                      Wyd. "Czarny Kruk".

 

MUZYKA

     1. Tomaszewska M. – „Muzyka” – podręcznik dla kl. VI, Wyd. Rożak.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

     1. Chorczuk B – „Wygrajmy razem” – podręcznik dla kl. V i VI, Wyd. "Rubikon".

 

RELIGIA

     1. Ks. Łabendowicz S. – „Uświęcenie Duchu Świętym” – podręcznik do katechezy dla kl. VI.


               Klasa V

JĘZYK POLSKI

     1. Derlukiewicz M.„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego  i kulturalnego dla kl. V, Wyd. "Rożak".

     2. Wojciechowska A.„Słowa na start!”–podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami, część 1, 2 dla kl. V, Wyd. "Rożak"

 

JĘZYK ANGIELSKI

     1. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 2” –  podręcznik, Wyd. "Oxford".

     2. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 2” –  zeszyt ćwiczeń, Wyd. "Oxford".

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     1. Pacewicz A. i inni – „A to historia” – kl. V, cześć 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

 

MATEMATYKA

     1. Durydiwka S. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – podręcznik dla kl. V, Oficyna W-P "Adam".

     2. Łęska W.. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – zadania 5 – materiały pomocnicze do nauki matematyki,

                                                                                                                                  Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

 

PRZYRODA

     1. Ślusarczyk J. i inni – „Przyroda dla klasy V” – podręcznik i ćwiczenia, Wyd. "Nowa Era".

 

INFORMATYKA

     1. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Podręcznik dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI, Wyd. "Czarny Kruk".

     2. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Zbiór ćwiczeń uzupełniających dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI,

                                                                                                                                                        Wyd. "Czarny Kruk".

 

TECHNIKA

     1. Czyżewski W. – „Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej”, część 1–ćwiczenia,

                                                                                                                                                                   Wyd. "Nawa Era".

     2. Czyżewski W. – „Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej”, część 2–ćwiczenia,

                                                                                                                                                                    Wyd. "Nowa Era".

 

MUZYKA

     1. Tomaszewska M. – „Muzyka” – podręcznik dla kl. V, Wyd. Rożak.

 

PLASTYKA

     1. Jędrzejczak B. – „Odkrywamy tajemnice sztuki” – podręcznik dla kl. V, Wyd. "Nowa Era".

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

     1. Chorczuk B – „Wygrajmy razem” – podręcznik dla kl. V i VI, Wyd. "Rubikon".

 

RELIGIA

     1. Ks. Łabendowicz S. – „Umiłowani w Jezusie Chrystusie” – podręcznik do katechezy dla kl. V.


               Klasa IV

JĘZYK POLSKI

     1. Derlukiewicz M.„Słowa na start!” – podręcznik do kształcenia literackiego  i kulturalnego dla kl. IV, Wyd. "Rożak".

     2. Szulc M. i inni„Słowa na start!” – podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami, część 1, 2 dla  kl. IV, Wyd. "Rożak"

 

JĘZYK ANGIELSKI

     1. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 1” –  podręcznik, Wyd. "Oxford".

     2. Cathy Lawday, Mark Hancock – „Winners 1” –  zeszyt ćwiczeń, Wyd. "Oxford".

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

     1. Pacewicz A. i inni – „A to historia” – kl. IV, Wyd. "Nowa Era".

 

MATEMATYKA

     1. Durydiwka S. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – podręcznik dla kl. IV, Oficyna W-P "Adam".

     2. Durydiwka S. i inni – „Mogę zostać Pitagorasem” – zadania 4 – materiały pomocnicze do nauki matematyki,

                                                                                                                                Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam".

 

PRZYRODA

     1. Marko – Worłowska M. i inni – „Przyroda dla klasy IV” – podręcznik i ćwiczenia, Wyd. "Nowa Era".

 

INFORMATYKA

     1. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Podręcznik dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI, Wyd. "Czarny Kruk".

     2. Białowąs J. i inni – „Informatyka 2000. Zbiór ćwiczeń uzupełniających dla szkoły podstawowej” kl. IV – VI,

                                                                                                                                                           Wyd. "Czarny Kruk".

 

TECHNIKA

     1. Czyżewski W. – „Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej”, część 1–ćwiczenia,

                                                                                                                                                                Wyd. "Nawa Era".

     2. Czyżewski W. – „Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej”, część 2–ćwiczenia,

                                                                                                                                                                Wyd. "Nowa Era"

 

MUZYKA

     1.Tomaszewska M. – „Muzyka” – podręcznik dla kl. IV, Wyd. Rożak.

 

RELIGIA

     1. Ks. Łabendowicz S. – „Powołani przez Boga Ojca” – podręcznik do katechezy dla kl. IV.


               Klasa III

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

     1. „Już w szkole”Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska – elementarz, część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

     2. „Obserwuję, przeżywam, poznaję…”Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska–ćwiczenia, część 1, 2, 3 ,4,

                                                                                                                                                                           Wyd. "Nowa Era".

     3. "Matematyka" Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil – ćwiczenia, część 1, 2, 3, 4, Wyd. "Nowa Era".

     4. "Wycinanka" – Małgorzata Ewa Piotrowska – część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

 

JĘZYK ANGIELSKI

     1. Worrall A.„English Adwenture 3”, Wyd. "Pearson Education".

 

KATECHEZA

     1. Ks. Łabendowicz S.„Jezusowa wspólnota serc” – podręcznik do katechezy dla kl. III.


               Klasa II

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

     1. „Już w szkole”Maria Alicja Szymańska – elementarz, część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

     2. „Obserwuję, przeżywam, poznaję…”Małgorzata  Ewa Piotrowska – ćwiczenia, część 1, 2, 3, 4, Wyd. "Nowa Era".

     3. "Matematyka"Krystyna Bielenica – ćwiczenia część 1, 2, 3, 4, Wyd. "Nowa Era".

     4. "Wycinanka"Małgorzata Ewa Piotrowska – część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

 

JĘZYK ANGIELSKI

     1. Worrall A.„English Adwenture 2”, Wyd. "Pearson Education".

 

KATECHEZA

     1. Ks. Łabendowicz S.„Bliscy sercu Jezusa” – podręcznik do katechezy dla kl. II.


                Klasa I

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

     1. „Już w szkole”Maria Alicja Szymańska – elementarz, część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

     2. „Obserwuję, przeżywam, poznaję…”Maria  Alicja Szymańska – ćwiczenia, część 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wyd. "Nowa Era". "

     3. "Matematyka", Wyd. "Nowa Era".

     4. "Wycinanka"Maria Alicja Szymańska -  część 1, 2, Wyd. "Nowa Era".

 

JĘZYK ANGIELSKI

     1. Bruni C.„English Adwenture 1”, Wyd. "Pearson Education".

 

KATECHEZA

     1. Ks. Łabendowicz S.„W domu Bożym i rodzinie Jezusa” – podręcznik katechezy religii dla kl. I.


             Oddział "0"

1. Cyrański Cz. – podręcznik do kl. „O”, Wyd. "MAC"

powrót:     Witamy!     Wydarzenia