powrót

Historia szkoły (status szkoły, osoby zarządzające szkołą)

 

L.p.

Lata

Osoby zarządzające szkołą

(kierownik, dyrektor)

Status szkoły

1 1916 - 1921

Halina Piątkowska-Mirosławska

szkoła jednoklasowa czterooddziałowa

2 1921/22

Józef Matusiak

szkoła jednoklasowa czterooddziałowa

3 1922/23 - 1924/25

Helena Kilarska

szkoła jednoklasowa czterooddziałowa

4 1925/26 - 1932/33

Tadeusz Piżl (kierownik szkoły)

1) od 1925/26 - szkoła dwuklasowa czterooddziałowa

2) od 1927/28 - szkoła pięciooddziałowa

3) od 1928/29 - szkoła sześciooddziałowa

5 1933/34 - 1935/36

Helena Pachnia (kierownik szkoły)

szkoła sześciooddziałowa

6 1936/37 - 1943/44

Stanisław Bronik (kierownik szkoły)

od 1936/37 - szkoła sześciooddziałowa II stopnia

7 wiosna 1945

Helena Długoszewska

jedna ciasna sala, stu uczniów

8 1945/46 - 1958/59

Helena Długoszewska (kierownik szkoły)

1) od 1945/46 - sześcioletnia szkoła podstawowa

2) od 1951/52 - siedmioletnia szkoła podstawowa

9 1959/60

Michał Fijołek (kierownik szkoły)

siedmioletnia szkoła podstawowa

10 1960/61 - 1972/73

Czesław Bochra (kierownik szkoły)

1) siedmioletnia szkoła podstawowa

2) od 1966/67 - ośmioletnia szkoła podstawowa

11 1973/74

Czesław Bochra (gminny dyrektor szkół)

ośmioletnia szkoła podstawowa

12 1974/75 - 1980/81

1) Czesław Bochra (gminny dyrektor szkół)

2) Tadeusz Kochanek (zastępca gminnego dyrektora

                 szkół, dyrektor szkoły podstawowej w Babinie)

od 1974/75 - Zbiorcza Szkoła Gminna w Przyłęku z siedzibą

                         w Babinie

13 1981/82 - 1983/84

Julian Kołacz (gminny dyrektor szkół, dyrektor szkoły

                 w Babinie)

Zbiorcza Szkoła Gminna w Przyłęku z siedzibą w Babinie

 

14 1984/85

Stanisław Ronduda (dyrektor szkoły)

od 1984/85 - Szkoła Podstawowa w Babinie

15 1985/86 - 1987/88

Stanisław Pawłowski (dyrektor szkoły)

Szkoła Podstawowa w Babinie

16 1988/89 - 1989/90

Honorata Dziwisz (dyrektor szkoły)

Szkoła Podstawowa w Babinie

17 1990/91 - 1998/99

Jolanta Ronduda (dyrektor szkoły)

1) Szkoła Podstawowa w Babinie

2) od 1994/95 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

18

od 1999/2000

Danuta Walaszczyk - od 2003 r. Marszałek (dyrektor

                szkoły)

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie

2) od 2000/2001 - sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa

                         w Babinie

powrót