powrót

Klasa VIb - rok szkol. 2005/2006 (zdjęcie z 2004/2005 - kl.Vb)

 

 

 

 

 

U góry od lewej:         

        Anna   Maria Winiarska - wychowawca, Przemysław Grzeszczyk, Damian Olender,

        Filip Piasek, Łukasz Figura, Łukasz Włudarczyk, Anna Rogala, Ilona Jasik.

 

W œrodku od lewej: 

        Magda Łapczyńska, Łukasz Kajdan, Agata Michalik, Agnieszka Dydo,

        Dawid Sierpiński, Paulina GoŸlińska, Marlena Filipiak.

 

Na dole od lewej:

        Dawid Figura, Adrian Tatar, Beata Adach, Robert Gregorczyk, Anna Jaworska,

        Kinga Dębiec, Dominik Laseczka

 

powrót