powrót:     Witamy!     Wydarzenia

Spotkanie z rodzicami  (27.09.2012)

      Pierwsze w roku szkolnym 2012/2013 spotkanie z rodzicami, zwane popularnie wywiadówką, odbyło się 27 września 2012 roku.

      Na zebraniu ogólnym na sali gimnastycznej rodzice obejrzeli spektakl "Akademia Pana Kleksa" wykonanego przez uczniów klas V-VI w aranżacji p. Justyny Kochanek. Przedstawienie było efektem projektu edukacyjnego zrealizowanego w poprzednim roku szkolnym.

      Rodzice zostali zapoznani przez p. Kingę Wojtaszek-Mazur z najnowszą wersją Szkolnego Programu Wychowawczego, a p. Anna Dusińska odczytała zebranym treść Szkolnego Programu Profilaktycznego przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2012/2013.

      Dyrektor szkoły Danuta Marszałek poinformowała rodziców o najważniejszych sprawach dotyczących nowego roku szkolnego.

      Po zebraniu ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

powrót:     Witamy!     Wydarzenia