powrót:     Witamy!     Wydarzenia

XI Powiatowy Turniej Wiedzy o Polsce  (17.05.2013)

      Już po raz jedenasty odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy o Polsce, w tym roku pod hasłem „Świat wokół nas”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich z 8 szkół podstawowych  powiatu zwoleńskiego, a organizatorem - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu.

      Celem turnieju było pogłębianie wiedzy o Polsce, jej historii, tradycji, obyczajach i kulturze oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnego stosunku do świata przyrody. Uczniowie mogli wykazać się również wiedzą geograficzno-przyrodniczą, a także umiejętnościami posługiwania się mapą.

      Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie wykonywali prace plastyczne, w drugim rozwiązywali w zespołach dwuosobowych pisemny test, w trzecim udzielali odpowiedzi ustnych.

      Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Wiktoria Nowakowska, Martyna Tatar, Karol Bocian pod kierunkiem wychowawczyni Anny Dusińskiej zdobyła II miejsce. Zarówno uczniowie jak i opiekunowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Laureatom gratulujemy!

                                                                                                                                                                                            Tekst: Anna Dusińska

                                                                                                                                                                                         Zdjęcia: Antoni Pawlukowski

powrót:     Witamy!     Wydarzenia