powrót:     Witamy!     Wydarzenia

X Powiatowy Turniej Twórczości Dziecięcej "Dzieci Dzieciom"  (15.05.2013)

      W jubileuszowym X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej "Dzieci Dzieciom"wzięło udział 25 zespołów dziecięcych reprezentujących 13 placówek oświatowych powiatu zwoleńskiegoogółem 497 dzieci w wieku od 3-6 lat. Przedszkolaki zachwyciły widownię prezentując tańce ludowe, dyskotekowe, improwizacje ruchowe do utworów muzycznych, programy taneczno-wokalne oraz pląsy i zabawy przy piosence.

      Jury przyznało 11 wyróżnień dla zespołów dziecięcych, wśród nich również dla przedszkolaków pod opieką pani Anny Hołuj za pięknie wykonany układ taneczny do melodii ,,Zasiali górale’’.

      Wszystkie placówki biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe jubileuszowe statuetki oraz ramki na zdjęcia. Ponadto, każda grupa prezentująca się na scenie, została nagrodzona słodyczami, a każdy uczestnik - upominkiem (biret). Wszyscy opiekunowie grup przygotowujący dzieci do prezentacji programów artystycznych  otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy.

                                                                                                                                                                                                  Tekst: Anna Hołuj

powrót:     Witamy!     Wydarzenia