powrót:     Witamy!     Wydarzenia

XII Edycja Programu "Bezpieczna droga do szkoły" i 36 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - eliminacje gminne w Przyłęku (21.03.2013)

         Pierwszy  dzień kalendarzowej   wiosny 21 marca 2013 roku upłynął pod znakiem turniejów: eliminacje gminne 12 Edycji ProgramuBezpieczna droga do szkoły” oraz 36 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które obyły się w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku.

      Naszą szkołę reprezentowały 5-osobowe drużyna dziewcząt i chłopców przygotowywane do turniejów przez p. Dorotę Derlatkę i  p. Antoniego Pawlukowskiego. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i gimnazja) mając do pokonania dwie konkurencje. Podczas pierwszej konkurencji wszyscy uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego. W drugiej części najlepsi  rywalizowali na torze przeszkód mając do pokonania rowerem:  slalom z ograniczeniami, bramkę wiszącą, żmijkę, pochylnię, rynnę, łezkę i tarkę.

      Po zakończonej rywalizacji na torze komisja zsumowała punkty z obu konkurencji  i ustaliła ostateczną klasyfikację w obu  turniejach.

 

      XII Edycja Programu „Bezpieczna droga do szkoły”

Do finału powiatowego kwalifikowali się zawodnicy zajmujący 5 pierwszych miejsc w danej kategorii - z naszej szkoły zakwalifikowali się:

w katergorii dziewcząt w kategorii chłopców

1. Weronika Dyl (kl. VI) - II miejsce

2. Julia Binięda (kl. V) - III miejsce

3. Natalia Dydo (kl. V) - IV miejsce

4. Magdalena Knieć (kl. V) - V miejsce

1. Patryk Król (kl. VI) - I miejsce

2. Konrad Rogala (kl. VI) - II miejsce

3. Dominik Figura (kl. VI) - IV miejsce

 

W turnieju tym brali również udział: Angelika Wójtowicz (kl. VI), Michał Kuna (kl. V), Jakub Orzoł (kl. V).

 

      36 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W eliminacjach gminnych tego turnieju 3-osobowa drużyna z naszej szkoły w składzie:

   1. Dominik Figura (kl. VI)

   2. Patryk Król (kl. VI)

   3. Konrad Rogala (kl. VI)

zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu powiatowego.

 

Podczas oficjalnego ogłoszenia wyników uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

                                                                                                                                                        Tekst: Bożena Kula (P), Antoni Pawlukowski

                                                                                                                                                     Zdjęcia: Antoni Pawlukowski

powrót:     Witamy!     Wydarzenia