powrót:     Witamy!     Wydarzenia

Finał konkursu "Bezpiecznie na wsi"  (21.06.2013)

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!”

 

      Organizatorem konkursu był prezes KRUS. Celem zaś promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

      Konkurs przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym i obejmował dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI.

      Uczennica klasy drugiej, Julia Tarnowska zdobyła I miejsce na etapie powiatowym i została laureatką etapu wojewódzkiego. W dniu 21 czerwca uczestniczyła w uroczystym wręczeniu nagród w Gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

      Uczennica klasy pierwszej Julia Małek zdobyła II miejsce na etapie powiatowym, a Aleksandra Pasek z klasy piątej miejsce III.

                                                                                                                                                                                         Tekst: Bożena Kula(P)

                                                                                                                                                                                       Zdjęcia: Julia Tarnowska

powrót:     Witamy!     Wydarzenia