powrót:     Witamy!     Wydarzenia

3-bój lekkoatletyczny w Policznie - eliminacje powiatowe  (9.05.2013)

                                                                                                                                                                                   Zdjęcia: Antoni Pawlukowski

powrót:     Witamy!     Wydarzenia