powrót

Zarząd Samorządu Uczniowskiego (2009/ 2010) 

 

          

           

 

Przewodnicząca

Katarzyna Chołuj

 

Z-ca przewodniczącej

        Klaudia Nędziak   

Sekretarz

        Agata Dyl  

Skarbnik

      Dominika Filipiak 

powrót