powrót:     Witamy!     Wydarzenia

"Bezpieczna droga do szkoły", XXXIII OTBRD - eliminacje gminne  (25.03.2010) 

   

IX EDYCJA PROGRAMU "Bezpieczna droga do szkoły"

      eliminacje gminne

 

      W dniu 25 marca 2010 roku w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku odbyły się eliminacje gminne w ramach IX edycji programu "Bezpieczna droga do szkoły" zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Przyłęk. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej (sprawdzano wiedzę uczestników  z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w formie testu) i praktycznej (|sprawdzano umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na rowerowym torze przeszkód).

      Z "Regulaminu Konkursu...":

"Celem tego konkursu jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa najmniej chronionych jego uczestników tj. dzieci młodzieży szkolnej poprzez:

1) popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;

2|) kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego;

3) popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

4) popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu."

      Na podstawie tego konkursu wyłoniono po 5 dziewczyn i po 5 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów (razem 20 uczniów z gminy Przyłęk).

      Nasi laureaci na szczeblu gminnym w kolejności zajętych miejsc:

DZIEWCZYNY:

       Martyna Mazur, Kamila Kowalczyk, Karolina Knieć, Weronika Stępień

CHŁOPCY:

       Damian Hołuj, Maksymilian Mazur, Marcin Fijałkowski, Maksymilian Binięda

Szczegółowe wyniki turnieju przedstawiono poniżej:

1. Szkoły podstawowe: Klasyfikacja uczestników konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego

2. Gimnazja: Klasyfikacja uczestników konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego

 

 

 

XXXIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

eliminacje gminne

 

      Tego samego dnia i w tym samym miejscu przeprowadzono eliminacje do XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpiczeństwa Ruchu Drogowego, w wyniku którego wytypowano drużynę, która reprezentować będzie gminę Przyłęk na zawodach powiatowych w Zwoleniu.

      W kategorii szkół podstawowych rywalizację wygrała drużyna uczniów z PSP w Babinie w składzie: Marcin Fijałkowski, Damian Hołuj i Konrad Maksymilian Mazur.

Klasyfikację wszystkich drużyn przedstawiono poniżej:

Klasyfikacja drużynowa uczestników XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2009/2010 - etap gminny

 

                                                                                                                                                                      Tekst i zdjęcia: Antoni Pawlukowski

powrót:     Witamy!     Wydarzenia