powrót

Zarząd Samorządu Uczniowskiego (2008/ 2009) 

 

          

           

 

Przewodnicząca

Aleksandra Jasik

 

Z-ca przewodniczącej

        Katarzyna Chołuj   

Sekretarz

        Kinga Kamińska  

Skarbnik

      Aleksandra Mazur 

powrót