powrót:     Witamy!     Wydarzenia

VII Powiatowy Turniej Wiedzy o Polsce  (23.04.2009)

      W dniu 23 kwietnia 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy odbył się VII Powiatowy Turniej Wiedzy o Polsce. Turniej organizowany jest od sześciu lat, a nasza szkoła wzięła w nim udział po raz drugi. Celem konkursu jest: pogłębianie wiedzy o Polsce - jej historii, tradycji, obyczajach, kulturze, sztuce, krzewienie wiedzy o sławnych Polakach, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą oraz innymi źródłami informacji, stwarzanie uczniom możliwości rywalizacji według określonego regulaminu jak również kształtowanie umiejętności odnoszenia sukcesu i poszanowania porażki.

      Rangę turnieju nobilitowali zaproszeni goście: Bogusława Jaworska - Burmistrz Zwolenia, Andrzej Wolszczak - Wójt Gminy Tczów, Alicja Kajdan i Maria Mendyk - doradcy metodyczni, Elżbieta Nowakowska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, Bożena Kaczmarczyk - Z-ca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, nauczyciele, przedstawiciele Wydawnictwa "Nowa Era".

      W turnieju uczestniczyło 17 dwuosobowych zespołów - uczniów klas trzecich ze szkół takich gmin, jak Kazanów, Przyłęk, Tczów i Zwoleń. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Monika Kusio i Jakub Moszczyński przygotowani do turnieju przez Justynę Kochanek. Konkurs przebiegał w trzech etapach. Jury pod przewodnictwem Alicji Kajdan oceniało w pierwszym etapie prace plastyczne przedstawiające sławnych Polaków oraz ich prezentacje. Wybranym przez nas sławnym Polakiem był Jan Kochanowski. Pracę plastyczną wykonaliśmy techniką "de cupague", natomiast prezentacja miała formę krótkiej inscenizacji p.t. "Rozważania rodziców poety nad drogą życiową ich syna". Odzwierciedlając charakter epoki uczniowie ubrani byli w renesansowe stroje, które zwróciły duże zainteresowanie odbiorców. W drugim etapie konkursu były testy dotyczące zagadnień społeczno-przyrodniczych. W trzecim zawodnicy losowali po jednym pytaniu i odpowiadali indywidualnie.

      Nasze kilkumiesięczne przygotowania do konkursu zakończyły się sukcesem. Zdobywcami I miejsca w VII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Polsce zostali: Monika Kusio i Jakub Moszczyński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie (Gmina Przyłęk), która będzie organizatorem VIII Turnieju Wiedzy o Polsce.

                                                                                                                                                                                   Tekst: Justyna Kochanek

                                                                                                                                                                                   Zdjęcia: Andrzej Moszczyński

powrót:     Witamy!     Wydarzenia