powrót

Zarząd Samorządu Uczniowskiego (2007/ 2008) 

 

          

           

 

Przewodnicząca

Weronika  Filipiak

 

Z-ca przewodniczącej

         Beata Fijałkowska   

Sekretarz

        Aleksandra Jasik  

Skarbnik

          Patrycja Kozieł  

powrót